Slik kan du gi forskudd på arv som særeie

Så lenge du lever, kan du gi gaver til dine arvinger som forskudd på arv og bestemme om hele eller deler skal gis som særeie. Men – det er noen viktige ting å tenke på!

Et par i pensjonsalder som sitter sammen ved frokostbordet

Det er i utgangspunktet ingen begrensninger i lovverket for hva en kan gi som gave så lenge en selv er i live. Du står fritt til å bestemme hvem som skal motta gaver og om gaven gis som forskudd på arv eller skal holdes utenfor i et fremtidig arveoppgjør. Som giver kan du også bestemme at enten hele eller deler av arven skal være særeie.

Gaver og forskudd på arv kan enkelt dokumenteres i et gavebrev.

–Det kan være flere grunner til at noen ønsker gi forskudd på arv som særeie. Noen vil sikre barna sine eller forhindre at verdier går ut av familien ved et eventuelt samlivsbrudd, andre vil sikre arv til særkullsbarn og felles barn, mens andre igjen vil overføre formue til en ny livspartner, sier jurist i Justify, Trude Sem Langfeldt.  

Bevis for særeie

Særeie er det motsatte av felleseie og betyr at hele eller deler av en formue ikke skal deles likt mellom ektefeller dersom de skiller seg eller den ene dør. Ekteskapsloven inneholder regler som gir ektefellene rett til å holde arv og gaver utenfor delingen i en skilsmisse eller i et sammensatt skifte etter førstavdøde, men dette krever bevis:

–  Det er mottakeren av gaven som må bevise at forskudd på arv eller en gave er gitt som særeie og i slike tilfeller er et skriftlig gavebrev svært nyttig.

For at gaver og forskudd på arv som gis mens en lever skal være mottakerens særeie, må dette registreres i et gavebrev. For at arv skal fordeles etter ens død må særeie for arvingene bestemmes i et lovlig testament for å være gyldig.

Tre ting å huske på

Hvis du bestemmer at du vil gi forskudd på arv som særeie, er det viktig at du oppretter et gavebrev der du markerer arven som, nettopp, særeie. I tillegg må du:

1. Opplyse mottakeren om at gaven er forskudd på arv

I arveloven står det at mottakeren må få informasjon om at gaven er et forskudd på arv senest idet gaven blir gitt. Dette betyr at dersom du ikke gir mottakeren informasjon om dette, blir forskuddet regnet som gave – og trekkes dermed ikke fra i et senere arveoppgjør.

Ved bruk av Justify sikrer vi både at mottakeren får nødvendig informasjon om dette og alle detaljene lagres og gjøres tilgjengelig for de det gjelder i et fremtidig arveoppgjør.

Les mer om gaver og forskudd på arv i denne artikkelen.

2. Bestemme hva som skal trekkes fra (avkortes) i et senere arveoppgjør

I gavebrevet skriver du hvor stort beløp som skal trekkes fra i arveoppgjøret. Hovedregelen her er at beløpet skal tilsvare verdien gaven hadde da den ble gitt, og du kan også bestemme om beløpet skal justeres i takt med endringer i pengeverdien (indeksregulering).

– Hvis gaven er noe annet enn penger, for eksempel en verdifull gjenstand eller en eiendom, kan det innhentes en verdivurdering. Et annet alternativ er å benytte en verdi som alle arvingene er enige om, noe som kan være fornuftig. Men du kan også selv sette verdien og angi hvor mye av dette som skal være forskudd på arv, sier Sem Langfeldt.

3. Vurdere om særeie kan endres av mottaker

Når du oppretter gavebrev i forbindelse med forskudd på arv som særeie, vil du også få muligheten til å velge at personen som mottar arven helt eller delvis kan endre klausulen sin om særeie.

– Endelig særeie, altså særeie som gis uten klausul om endring, kan skape problemer for arvingen i fremtiden. Man bør derfor alltid vurdere behovet for å inkludere en klausul om rett til endring, sier jurist Sem Langfeldt.

Forskudd på arv – noen begrensninger

Når den første av ektefellene dør, må den ektefellen som fortsatt lever ta stilling til om hun/han vil gjennomføre arveoppgjøret etter sin avdøde ektefelle med en gang – eller utsette dette ved å sitte i det som heter uskiftet bo.

Loven setter enkelte begrensninger for å kunne gi forskudd på arv når en gjenlevende ektefelle sitter i uskiftet bo.

–  Enten kan man gi alle livsarvingene like store verdier som forskudd på arv, eller så må alle livsarvingene være enige om at en av dem får et forskudd som skal avkortes i et senere arveoppgjør.

Oppretter du et gavebrev hos Justify, passer vi på at alt følger loven. Vi tilbyr også sikker lagring – livet ut.

Bestem over din arv med et testament

Med Justify er det enkelt å få på plass et gyldig testament. Vi lagrer dokumentene trygt og deler testamentet med arvingene etter din død.

Les mer om testament

Flere artikler

2024-07-01
Er det greit å opprette fremtidsfullmakt med en mal fra nettet?

Det er flere grunner til at en standardisert mal for fremtidsfullmakt kan gi deg trøbbel når den trer i kraft. Advokat Dag Josef Foss forteller deg hvorfor å laste ned en mal fra nettet ofte ikke er en god løsning.

2024-06-13
Særkullsbarn og samtykke til utsettelse av arveoppgjør (uskifte)

Planlegger du hva som skal skje etter din bortgang, kan det være utfordrende å ta hensyn til alle i familien. Kanskje spesielt i familier med barn fra tidligere forhold?

2024-04-10
Stor endring i skattemeldingen for samboere

Har du sjekket skattemeldingen og kanskje har du fått med deg den betydelige endringen som berører mange samboere?

2024-04-04
Nå lanseres Veiviser, en helt ny juridisk rådgivingstjeneste fra Justify

Endelig en tjeneste i Norge som gir deg svar på hva du bør gjøre.

2024-04-04
Fant gode løsninger ved å bruke Veiviser fra Justify

Da brødrene Andreas og Martin Julseth ønsket å finne løsninger på hvordan de, skattemessig og arvemessig, kunne hjelpe sin mor, møtte de en rekke komplekse juridiske spørsmål.

2024-03-24
Ta påskepraten: Tips til samtaler om fremtiden

Mange nordmenn havner i konflikter som en følge av arveoppgjør. Gode samtaler om arv, ønsker og forventninger kan hindre at irritasjon og usikkerhet utvikler seg til konflikt i familien. Men hvordan gjør man det, egentlig?