Hvorfor bør jeg ha fremtidsfullmakt?

En fremtidsfullmakt er verktøyet som gir deg mulighet til å ta egne valg om din fremtid dersom du skulle bli dement eller få en annen varig sykdom.

Illustrasjonsfoto av et eldre par som holder rundt hverandre

Hva er en fremtidsfullmakt?

En ulykke eller sykdom som demens kan føre til at det blir nødvendig å flytte, selge eller tilpasse boligen for å ivareta dine behov. Daglige gjøremål i nettbank og bruk av digitale kontoer kan også bli en utfordring.  

En fremtidsfullmakt gir dine nærmeste verktøyet de trenger for å ivareta dine interesser når du er ute av stand til det selv. Å ha en slik fullmakt er en trygghet i alle faser av livet og et praktisk alternativ til verge oppnevnt av Fylkesmannen.

Når er det naturlig å lage en fremtidsfullmakt?

For mange er fremtidsfullmakt naturlig å opprette samtidig med et testament og gjennomgang av livsforsikring og andre forsikringer. Er man ung vil man gjerne sikre sine nærmeste hvis man skulle havne i en ulykke som fører til varig nedsatte mentale evner.  

For de som er kommet litt lengre i livet tenker man gjerne på om barn og barnebarn skal motta noen eiendeler og verdier man ikke selv vil trenge hvis man blir dement. Det kan være en nyttig avklaring til de nærmeste om fullmektig kan dele ut forskudd på arv, eller om arvefordeling skal vente til man går bort.  

For noen er det en viktig motivasjon å utpeke ansvar for kjæledyr eller sørge for utdeling av gaver til de nærmeste til høytider, bursdager og andre merkedager. Andre ønsker at barna skal overta ansvar for digitale kontoer.

" Framtidsfullmakt for alt mitt «jordiske gods» inkludert mine digitale eigedelar har eg tenkt å opprette lenge. Litt nettsøking og eg oppdaga Justify. Framtidsfullmakt er viktig å opprette for alle vaksne, både ung, eldre og gamle om ein hjelpelaus situasjon skulle oppstår.

I tillegg til ulike standardtekstar fekk eg lagt inn nokre private ynskjer. Eg trur ikkje eg har brukt meir enn 30 min på  heile arbeidet. Sjølv håpar eg at eg får styre min formue på eigenhand i minst 30 -40 år framover."

– Kirsten Tegle Bryne

Hva bør man tenke på når det gjelder sykehjemsplass og bolig?

For pårørende kan det være nyttig å vite om det er enkelte eiendeler du gjerne vil ha med deg hvis du må på sykehjem. Du har også mulighet til å angi spesifikke ønsker for opplevelser eller turer du vil bli tatt med på, så lenge helsen tillater det.  

Det kan være praktisk å selge boligen ved langtidsopphold på sykehjem i stedet for å leie ut huset.

Prisen for sykehjemsplassen for de fleste vil være høyere hvis man har leieinntekter på boligen. Uten en fremtidsfullmakt vil ikke de nærmeste kunne selge boligen.

Hvis man selger boligen ved bruk av en fremtidsfullmakt mens man er i live og deler ut gevinst fra salget, beregnes det ikke dokumentavgift for boligen. Dersom boligen i stedet overføres til barn i levende live vil det påløpe dokumentavgift, selv om boligen overføres som forskudd på arv.

La dine nærmeste få vite hva du ønsker

En fremtidsfullmakt er det du trenger for å ta egne valg om din fremtid, dersom du ikke lengre kan ta valg selv.

Les mer om fremtidsfullmakt

Flere artikler

2024-07-01
Er det greit å opprette fremtidsfullmakt med en mal fra nettet?

Det er flere grunner til at en standardisert mal for fremtidsfullmakt kan gi deg trøbbel når den trer i kraft. Advokat Dag Josef Foss forteller deg hvorfor å laste ned en mal fra nettet ofte ikke er en god løsning.

2024-06-13
Særkullsbarn og samtykke til utsettelse av arveoppgjør (uskifte)

Planlegger du hva som skal skje etter din bortgang, kan det være utfordrende å ta hensyn til alle i familien. Kanskje spesielt i familier med barn fra tidligere forhold?

2024-04-10
Stor endring i skattemeldingen for samboere

Har du sjekket skattemeldingen og kanskje har du fått med deg den betydelige endringen som berører mange samboere?

2024-04-04
Nå lanseres Veiviser, en helt ny juridisk rådgivingstjeneste fra Justify

Endelig en tjeneste i Norge som gir deg svar på hva du bør gjøre.

2024-04-04
Fant gode løsninger ved å bruke Veiviser fra Justify

Da brødrene Andreas og Martin Julseth ønsket å finne løsninger på hvordan de, skattemessig og arvemessig, kunne hjelpe sin mor, møtte de en rekke komplekse juridiske spørsmål.

2024-03-24
Ta påskepraten: Tips til samtaler om fremtiden

Mange nordmenn havner i konflikter som en følge av arveoppgjør. Gode samtaler om arv, ønsker og forventninger kan hindre at irritasjon og usikkerhet utvikler seg til konflikt i familien. Men hvordan gjør man det, egentlig?