Hvem bør få omsorgen for barna dersom begge foreldrene dør?

Dette er et ubehagelig spørsmål som det kan være lurt å ta stilling til for alle foreldre som har mindreårige barn.

Illustrasjonsfoto av to barn som leker på en lekeplass

Du kan påvirke

Hvis foreldrene har felles foreldreansvar og begge dør, har ingen foreldreansvar for barnet. Tingretten der barnet bor vil da avgjøre hvem som skal overta foreldreansvaret for barna.

Foreldre har likevel mulighet til å påvirke beslutningen ved å sette sine ønsker inn i en erklæring om foreldreansvar. I en slik erklæring bør det angis hvem du mener er best egnet til å overta foreldreansvar for barna, sammen med en utfyllende begrunnelse for valget.

En helhetlig vurdering

Tingretten skal vurdere flere elementer og finne den beste løsningen for barnet. Hvis foreldrene har etterlatt seg et skriftlig ønske om hvem som skal overta foreldreansvaret, skal det i utgangspunktet legges vekt på dette. Foreldrenes ønske er likevel bare ett av flere momenter i vurderingen.

Disse faktorene avgjør hvem som får ansvaret for barnet hvis foreldrene dør:

  • En erklæring fra en av foreldre blir lagt vekt på i retten, særlig om den er utformet skriftlig.
  • Hvor barnet selv gir uttrykk for at det ønsker å bo.
  • Biologisk tilknytning tillegges vekt, men er ikke avgjørende.
  • Hensynet til barnets beste (Barneloven § 48). Det er ikke gitt at besteforeldre alltid overtar, det kan også være for eksempel en tante eller en nær venn av familien.

Hva om noen ikke bør få foreldreansvar?

Dersom barnet bor hos deg og du har hele foreldreansvaret alene, kan det være ulike grunner til at du ikke ønsker at den andre biologiske forelderen skal kunne overta foreldreansvaret om du skulle gå bort. Det kan også være at andre med biologisk tilknytning til barnet som ikke bør få foreldreansvar.

Et slikt ønske kan også tas inn i en erklæring om foreldreansvar. Det er da viktig å skrive en god begrunnelse for dine ønsker, slik at tingretten har de opplysningene som er relevant for å vurdere dette.

Erklæring sammen med testament

Med et digitalt testament fra Justify kan du opprette en erklæring med dine ønsker om foreldreansvar på en enkel og god måte.

Du vil bli veiledet gjennom de relevante valgene, slik at du slipper å være i tvil om hvordan erklæringen bør settes opp og formuleres.

Når du har foretatt dine valg, vil viljeserklæringen ligge som et gyldig vedlegg til ditt testament. Alle dine valg vil være tilgjengelig for deg på Min side, hvor du også kan endre eller oppdatere dine ønsker om det blir aktuelt.

Både testamentet og viljeserklæringen vil være trygt lagret hos Justify. Og skulle det utenkelige skje, vil aktuelle personer bli kontaktet og gitt tilgang til dine dokumenter.

Her kan du opprette et testament med ønsker om foreldreansvar for barn.

Bestem over din arv med et testament

Med Justify er det enkelt å få på plass et gyldig testament. Vi lagrer dokumentene trygt og deler testamentet med arvingene etter din død.

Les mer om testament

Flere artikler

2024-07-01
Er det greit å opprette fremtidsfullmakt med en mal fra nettet?

Det er flere grunner til at en standardisert mal for fremtidsfullmakt kan gi deg trøbbel når den trer i kraft. Advokat Dag Josef Foss forteller deg hvorfor å laste ned en mal fra nettet ofte ikke er en god løsning.

2024-06-13
Særkullsbarn og samtykke til utsettelse av arveoppgjør (uskifte)

Planlegger du hva som skal skje etter din bortgang, kan det være utfordrende å ta hensyn til alle i familien. Kanskje spesielt i familier med barn fra tidligere forhold?

2024-04-10
Stor endring i skattemeldingen for samboere

Har du sjekket skattemeldingen og kanskje har du fått med deg den betydelige endringen som berører mange samboere?

2024-04-04
Nå lanseres Veiviser, en helt ny juridisk rådgivingstjeneste fra Justify

Endelig en tjeneste i Norge som gir deg svar på hva du bør gjøre.

2024-04-04
Fant gode løsninger ved å bruke Veiviser fra Justify

Da brødrene Andreas og Martin Julseth ønsket å finne løsninger på hvordan de, skattemessig og arvemessig, kunne hjelpe sin mor, møtte de en rekke komplekse juridiske spørsmål.

2024-03-24
Ta påskepraten: Tips til samtaler om fremtiden

Mange nordmenn havner i konflikter som en følge av arveoppgjør. Gode samtaler om arv, ønsker og forventninger kan hindre at irritasjon og usikkerhet utvikler seg til konflikt i familien. Men hvordan gjør man det, egentlig?