Hva bør vi være enige om ved et boligoppgjør?

Tanken på å kjøpe ut samboeren din fra felles bolig, eller å be om å bli kjøpt ut, kan føles fjernt og ubehagelig. Men boligoppgjør kan være noe du må ta stilling til i fremtiden.

Et moderne kjøkken med fire bakrakker rundt en kjøkkenøy

Justify-advokat, Dag Josef Foss, forteller hva dere da bør være enige om i samboerkontrakten. En god samboerkontrakt kan dempe konfliktnivået om samboerskapet en dag tar slutt.

Å minske risikoen for uvennskap og konflikter som tapper dere for tid og krefter, gir begge trygghet: Både nå og i fremtiden. Uansett om dere forblir kjærester og samboere, eller om dere går fra hverandre.

Samboerkontrakten: Et bevis på hva dere ønsket

En samboerkontrakt vil aldri kunne forhindre dere fra å bli uvenner eller å krangle om hva som er mitt og ditt. Men det er en fordel når alt om økonomi og eiendom er avtalt skriftlig og skreddersydd for dere to.

Da er det ingen tvil om hva begge ønsket mens dere fortsatt var kjærester. Alt står tross alt skrevet i kontrakten, svart på hvitt.

Samboerkontrakten fungerer på mange måter som «et bevis» på hva dere ønsket, og en manual på hvordan alt skal fordeles.

Et verktøy for å bli raskere enige

Advokat og daglig leder for Justify, Dag Josef Foss, bekrefter at en bruddsituasjon er en form for unntakstilstand, som gjør fordeling av penger og eiendom ekstra komplisert.

Her kommer samboerkontrakten likevel inn som et nyttig «verktøy» som kan senke temperaturen på konfliktene.

Den er også nyttig når en person skal kjøpe den andre ut av en bolig dere eier sammen.

- Dersom samboerne har en samboerkontrakt, vil det i kontrakten være avklart hvem som eier hva. Men også hvordan de går frem om den ene skal kjøpe den andre ut. Uten en samboerkontrakt som avklarer disse tingene på forhånd, kan det bli utfordrende finne ut av og bli enige om betingelsene for utkjøp, sier Dag Josef.

Dette bør dere bli enige om på forhånd

Dag Josef Foss forteller at i tillegg til samboerkontrakt, så er Justify også er i gang med å utvikle flere juridiske løsninger som vil være nyttige i en bruddsituasjon og forenkle boligoppgjør.

- Men samboerkontrakten kan også inneholde punkter som gjør det enklere å bli enige om et boligoppgjør. Dere må bli enige på forhånd om en rekke ting, for at fordelingen skal bli mest mulig rettferdig, sier han.

Advokaten sier at for å kjøpe den andre ut, må dere bli enige om:

 • Hvem skal kjøpe den andre ut ved et brudd?
 • Hvor mye eier hver av dere i boligen i dag?
 • Hva er boligens verdi i dag, og hva skal settes som kjøpesum for andelen som kjøpes ut?
 • Hvordan skal boliglånet gjøres opp: Hvem er ansvarlig for hva og skal den som overtar boligen også overta den andres andel av lån?
 • Hvordan skal selve oppgjøret gjennomføres: Må dere bruke oppgjørsmegler, eller kan dere klare det selv?
 • Hvordan skal dere fylle ut skjøtet og gjennomføre tinglysing?
 • Hvem betaler for kostnadene til overføring og tinglysing?

Hva betyr ordene?

 • Skjøte: Et skjøte er et dokument som har informasjon om overdragelse av fast eiendom (som bolig) eller skip.
 • Tinglysing: En offentlig registrering av eiendommer som kjøpes og selges (eiendomsoverdragelser), men også rettigheter i fast eiendom (som bolig). Til en viss grad også rettigheter i løsøre (eiendeler). Ta en titt her, om du vil vite enda mer om hva tinglysing og skjøte er.
 • Oppgjør: En pengesum man betaler eller får utbetalt når noe skal selges eller kjøpes. Når man skal kjøpe eller selge en bolig, eller del av en bolig, kalles det boligoppgjør.
 • Oppgjørsmegler (bolig): En profesjonell eiendomsmegler som brukes til å ta seg av salg og kjøp av en bolig. Ordet megler brukes om personer som er mellomledd når noe skal kjøpes og selges.

Få god orden i samboerforholdet

Med en digital samboerkontrakt kan dere avtale eierforhold i boligen, få orden på egenkapital, fellesutgifter og eiendeler på en trygg og enkel måte.

Les mer om samboerkontrakt

Flere artikler

2024-07-01
Er det greit å opprette fremtidsfullmakt med en mal fra nettet?

Det er flere grunner til at en standardisert mal for fremtidsfullmakt kan gi deg trøbbel når den trer i kraft. Advokat Dag Josef Foss forteller deg hvorfor å laste ned en mal fra nettet ofte ikke er en god løsning.

2024-06-13
Særkullsbarn og samtykke til utsettelse av arveoppgjør (uskifte)

Planlegger du hva som skal skje etter din bortgang, kan det være utfordrende å ta hensyn til alle i familien. Kanskje spesielt i familier med barn fra tidligere forhold?

2024-04-10
Stor endring i skattemeldingen for samboere

Har du sjekket skattemeldingen og kanskje har du fått med deg den betydelige endringen som berører mange samboere?

2024-04-04
Nå lanseres Veiviser, en helt ny juridisk rådgivingstjeneste fra Justify

Endelig en tjeneste i Norge som gir deg svar på hva du bør gjøre.

2024-04-04
Fant gode løsninger ved å bruke Veiviser fra Justify

Da brødrene Andreas og Martin Julseth ønsket å finne løsninger på hvordan de, skattemessig og arvemessig, kunne hjelpe sin mor, møtte de en rekke komplekse juridiske spørsmål.

2024-03-24
Ta påskepraten: Tips til samtaler om fremtiden

Mange nordmenn havner i konflikter som en følge av arveoppgjør. Gode samtaler om arv, ønsker og forventninger kan hindre at irritasjon og usikkerhet utvikler seg til konflikt i familien. Men hvordan gjør man det, egentlig?