Er det greit å opprette fremtidsfullmakt med en mal fra nettet?

Det er flere grunner til at en standardisert mal for fremtidsfullmakt kan gi deg trøbbel når den trer i kraft. Advokat Dag Josef Foss forteller deg hvorfor å laste ned en mal fra nettet ofte ikke er en god løsning.

Illustrasjonsfoto av en eldre mann som sitter alene foran en bærbar datamaskin

Siden 2020 har Justify opprettet flere enn 7000 fremtidsfullmakter. Firmaet er den største aktøren i Norge på akkurat denne typen juridisk tjeneste.

- Ikke alle maler tar hensyn til alle kravene som stilles til en fremtidsfullmakt. Dessuten er det komplisert å holde rede på alt som både bør og må være med i fremtidsfullmakten. I verste fall kan du ende opp med en fremtidsfullmakt som viser seg å være ugyldig eller er ubrukelig, sier advokat og daglig leder for Justify, Dag Josef Foss.

Mange maler for fremtidsfullmakt på nettet

Et kjapt søk på Google, vil raskt avsløre at det finnes en mengde med maler på fremtidsfullmakter. Gratis, raskt og enkelt, tenker du kanskje, og puster lettet ut. Men et hav av ulike fremtidsfullmakt-maler, betyr ikke nødvendigvis et hav av gode maler.

- Malene gjør det heller ikke enklere å få på plass en fremtidsfullmakt tilpasset den enkeltes situasjon og samtidig unngå tolkningstvil og hensynta lovkravene, sier Foss. Det kan raskt bli mye kluss når du skal forstå og fylle inn i en tilfeldig mal korrekt.

Mange av malene for fremtidsfullmakter er laget for å være generelle.

- Ofte blir de da mindre fleksible, og med mindre rom for personlige tilpasninger, sier Foss.

Han minner om at en del maler faktisk er mer å regne som uferdige eksempler på fremtidsfullmakter.

- De er vanskelig å tilpasse malen til egen situasjon, på en måte som unngår tvil om tolkning av fremtidsfullmakten når den en gang skal brukes, sier han.

Malene passer for en gjennomsnittsperson som ikke finnes

Dag Josef Foss forteller at maler for fremtidsfullmakter er utformet for å passe veldig mange personer. Det er nøkkelen til problemet.

- Kun fordi malen er designet for å passe for «gjennomsnittspersonen», så betyr ikke det at malen passer for akkurat deg. Målet for alle som tegner en fremtidsfullmakt bør jo alltid være at dine personlige ønsker blir ivaretatt i fremtiden om noe skulle skje med din helsetilstand, sier han.

For en fremtidsfullmakt kan faktisk lages slik at den er skreddersydd for deg: Og ikke til gjennomsnittspersonen.

- Det ivaretar vår persontilpassede løsning for fremtidsfullmakt, betrygger Dag Josef Foss.

En fremtidsfullmakt kan skreddersys til dine behov

Ved å bruke Justifys digitale fremtidsfullmakt vil du enkelt kunne ta trygge valg i tråd med dine ønsker, argumenterer han.

- Løsningen er laget for å passe for de fleste. I tillegg gir Justifys fremtidsfullmakt også mulighet til omfattende tilpasninger, uten at det går på bekostning av den juridiske kvaliteten, sier han.

Det vil for eksempel være enkelt å avklare om forskudd på arv skal deles ut, eller om det bør gis føringer for salg av bolig eller eiendeler.

- Slike tilpasninger velges enten som bestemmelser i fremtidsfullmakten, som er bindende for fullmektigene, eller som personlige ønsker som er mer fleksibelt og kan endres fortløpende av deg uten å måtte signere ny fremtidsfullmakt, sier Foss.

Erfaringen er at mange gjør feil

Dag Josef forteller at det viktigste du får fra Justify, som ikke en mal kan gi, er at advokatene i firmaet går gjennom og vurderer din fremtidsfullmakt før du signerer.

- Feil og uklarheter som vil skape problemer når fullmakten tas i bruk, når det er for sent å gjøre endringer, vil derfor fanges opp, sier han.

Justify gjør også en kontroll av signaturene etter signering, for å sjekke at formkravene er oppfylt og dokumentet er gyldig.

- Vi fanger opp mange feil. Dette viser hvor viktig sjekk av dokumentet er for å unngå falsk trygghet. Du kan lett tro at du har en fremtidsfullmakt du er sikker på er gyldig, men som ikke er det, sier han.

Lovverket kan endres: Hva betyr det for deg?

Maler for fremtidsfullmakter tar ikke hensyn til at lovverk og rettspraksis kan endres med årene.

- Noen endringer vil ikke ha noe å si for om fremtidsfullmakt er juridisk bindende. Derimot kan andre typer endringer knyttet til rammene for hvordan fremtidsfullmakter kan brukes, være nødvendig å ta hensyn til i fremtidsfullmakten, sier advokaten.

For en fremtidsfullmakt vil alltid fungere best som et levende dokument.

- Du trenger en fullmakt som kan oppdateres ved endringer i egen situasjon og ved endringer i regelverket. Dette har vi sørget for i vår egen løsning, som ikke er basert på en statisk mal for fremtidsfullmakt, sier Foss.

Hva om fullmektig ikke vil ha ansvaret mer?

Men det er ikke kun lovverket som kan endre seg i årene etter at du har skrevet fremtidsfullmakten. Livet til personen du utnevner som fullmektig kan også forandre seg. Hva om fullmektig du har ønsket deg, ikke lenger vil ha ansvaret?

I verste fall: Hva om personen blir alvorlig syk eller dør? Har du ikke en reservefullmektig i fremtidsfullmakten, kan en offentlig verge bli konsekvensen. Da vil det ikke være rom for dine personlige ønsker.

- Derfor anbefaler vi alltid at du fører opp en reservefullmektig slik at denne kan overta som fullmektig om noe skulle skje. Og det er så klart også viktig at du da velger en person du vil stole like mye på som ditt førstevalg til fullmektig, sier han.

Vil du vite mer om prisgunstig fremtidsfullmakt fra Justify?

Fremtidsfullmakten oppretter du selv digitalt gjennom vår skreddersydde løsning som du finner her. Det er enkelt å tilpasse den dine personlige ønsker, og den vil kunne oppdateres om lovendringer skjer. Når du er ferdig, blir alt kvalitetssikret av våre advokater. Avtalen lagres trygt digitalt og på papir.

Hva betyr ordene?

  • Fremtidsfullmakt: Privatrettslig alternativ til offentlig vergemål. Et juridisk bindende dokument som forteller hvordan du ønsker at alle dine eiendeler skal forvaltes (brukes). Enten det gjelder eiendommer, møbler, kjæledyr eller aksjer. Alle over 18 år som har samtykkekompetanse, kan opprette en fremtidsfullmakt. Fremtidsfullmakter ble først mulig å skrive etter en lovendring i vergemålsloven i 2013.
  • Fullmakt: Gir tillatelse til å utføre en handling i tråd med lovverket, og som er juridisk bindende. Fullmakt kan gjerne også kalles en form for avtale. Betyr også at noen har myndighet til å disponere rettslig på vegne av andre.
  • Fullmektig: Den som får juridisk myndighet (tillatelse) til å utføre en handling på vegne av fullmaktsgiver. Personen får altså fullmakt til noe.
  • Fullmaktsgiver: Den som gir juridisk myndighet (tillatelse) til fullmektig. Personen gir altså fullmakt til noe.

La dine nærmeste få vite hva du ønsker

En fremtidsfullmakt er det du trenger for å ta egne valg om din fremtid, dersom du ikke lengre kan ta valg selv.

Les mer om fremtidsfullmakt

Flere artikler

2024-06-13
Særkullsbarn og samtykke til utsettelse av arveoppgjør (uskifte)

Planlegger du hva som skal skje etter din bortgang, kan det være utfordrende å ta hensyn til alle i familien. Kanskje spesielt i familier med barn fra tidligere forhold?

2024-04-10
Stor endring i skattemeldingen for samboere

Har du sjekket skattemeldingen og kanskje har du fått med deg den betydelige endringen som berører mange samboere?

2024-04-04
Nå lanseres Veiviser, en helt ny juridisk rådgivingstjeneste fra Justify

Endelig en tjeneste i Norge som gir deg svar på hva du bør gjøre.

2024-04-04
Fant gode løsninger ved å bruke Veiviser fra Justify

Da brødrene Andreas og Martin Julseth ønsket å finne løsninger på hvordan de, skattemessig og arvemessig, kunne hjelpe sin mor, møtte de en rekke komplekse juridiske spørsmål.

2024-03-24
Ta påskepraten: Tips til samtaler om fremtiden

Mange nordmenn havner i konflikter som en følge av arveoppgjør. Gode samtaler om arv, ønsker og forventninger kan hindre at irritasjon og usikkerhet utvikler seg til konflikt i familien. Men hvordan gjør man det, egentlig?

2024-03-05
Regn ut eierandeler med vår samboerkalkulator

Er det lurt å betale ned på samboeren din sitt lån, eller betale andre utgifter slik at samboeren din kan betale mer ned på lånet sitt? Ved et brudd kommer man da ut av forholdet med færre verdier