Derfor bør du dokumentere gaver og forskudd på arv

– Å gi gaver og forskudd på arv kan være til stor glede både for giver og mottaker, men du bør passe på at det gjøres skikkelig, slik at du unngår konflikter i fremtiden, sier advokat Dag Josef Foss.

Illustrasjonsfoto av tre generasjoner i en familie som er ute på tur sammen i skogen

Justify har utviklet en digital tjeneste som lar deg registrere gaver og/eller forskudd på arv, slik du får dette gjort skikkelig, unngår feil og får det dokumentert i et gavebrev. Det begrenser muligheten for at det kan oppstå uenighet i forbindelse med et fremtidig arveoppgjør.

– Mange foreldre ønsker å hjelpe barna sine økonomisk, men det er ikke nødvendigvis slik at barna har behov for hjelp samtidig. I et gavebrev kan du bestemme hva som skal trekkes fra i et senere arveoppgjør, noe som er ryddig og greit dersom du ønsker at barna skal behandles likt, sier Foss.

Som advokat, gründer og daglig leder av Justify, brenner han for enkle, trygge og rimelige juridiske tjenester for folk flest.

– Denne tjenesten er for dem som ønsker bedre oversikt, mindre usikkerhet, færre misforståelser og lavere risiko for konflikt i et senere arveoppgjør, sier han.

Her følger de fem viktigste fordelene med å opprette et digitalt gavebrev:

1. Det gir god oversikt – for alle

Et gavebrev kan inkludere alle typer gaver; eiendom, verdipapirer, pengebeløp eller andre eiendeler. Dette betyr at både rene gaver og forskudd på arv dokumenteres samme sted, sammen med eventuell tilleggsinformasjon som hvilke betingelser du setter for gaven. Den som mottar en gave, signerer gavebrevet digitalt og kan enkelt logge inn for å se gavebrevet også etter signering.

Gave og forskudd på arv er ikke helt det samme: En ren gave skal holdes utenfor arveoppgjøret når giveren dør, mens det er kun det du angir som forskudd på arv som skal avkortes i fremtidig arv fra giveren.

Du står fritt til å gi hva du vil til hvem du vil, så lenge du lever, men det er viktig å presisere om gaven skal være forskudd på arv.

For at noe skal kunne trekkes fra i arveoppgjøret, er det en forutsetning at mottakeren får beskjed om at det du gir er forskudd på arv – les mer om dette litt lenger ned i artikkelen.

2. Det kan forhindre konflikter

All dokumentasjon bidrar til å fjerne usikkerhet. Åpenhet rundt hva som blir fordelt til hvem kan bidra til å redusere eller forhindre konflikter på et senere tidspunkt.

Når du registrerer gave og/eller forskudd på arv til en arving, får du anledning til å vurdere om andre arvinger skal gjøres kjent med dette samtidig.

– Arv kan være et ømtålig tema for noen. Likevel anbefaler vi familier å snakke åpent om dette, fordi vi vet at nettopp usikkerhet og misforståelser skaper vonde relasjoner for mange, sier Foss.

3. Det er tilpasset den nye arveloven

Ifølge loven bør et gavebrev settes opp skriftlig. I den nye arveloven, som trådte i kraft 1. januar 2021, ble reglene om det som heter avkorting i arveoppgjøret endret. I loven står det nå at dersom en gave skal trekkes fra i arveoppgjøret, må den som mottar gaven få informasjon om dette senest idet gaven blir gitt.

Dersom du ikke har gitt gavemottakeren informasjon om dette, kan gaven altså ikke trekkes fra i arveoppgjøret. Hele lovteksten om dette (§75) finner du her.

I gavebrevet kan du selv bestemme hvor stort beløp som skal trekkes fra i arveoppgjøret. Hovedregelen her er at beløpet skal tilsvare verdien gaven hadde da den ble gitt. Altså, dersom du ga noen kr 50 000,- i forskudd på arv, skal det trekkes fra kr 50 000,- i arven til denne personen.

NB! Du kan også bestemme at beløpet skal indeksreguleres etter SSB sin konsumprisindeks. Det kan slå ut på denne måten: Hvis du ga noen kr 50 000,- i forskudd på arv i 1990, ville dette ha tilsvart en avkorting i arveoppgjøret på kr 100 000,- i 2022.

4. Det gjør det enkelt å bestemme særeie

I gavebrevet kan du enkelt bestemme at en gave skal være mottakerens særeie. Dersom gaven er en eiendom, vil mange også bruke anledningen til å sette betingelser om for eksempel bruksrett eller forkjøpsrett. Som i alle Justify sine tjenester veiledes du underveis, slik at gavebrevet blir skreddersydd din situasjon.

5. Det er fort gjort!

Ifølge loven bør et gavebrev settes opp skriftlig. I den nye arveloven, som trådte i kraft 1. januar 2021, ble reglene om det som heter avkorting i arveoppgjøret endret. I loven står det nå at dersom en gave skal trekkes fra i arveoppgjøret, må den som mottar gaven få informasjon om dette senest idet gaven blir gitt.

Klar? Opprett et gavebrev nå med det samme, så har du alt på stell – nå og i fremtiden.

Bonus: Ditt eget gaveregnskap

Det er fort gjort å miste oversikten og kan være vanskelig å finne igjen dokumentene etter at en gave er gitt. Som en del av tjenesten vil alle dine gaver settes inn i et gaveregnskap, som gir en enkel oversikt over hva du har gitt til hvem – og hva som er gitt som forskudd på arv.

Gaveregnskapet vil gjøres tilgjengelig for de som skal gjennomføre arveoppgjøret etter deg – slik at de har all den informasjonen de trenger for å foreta et korrekt og rettferdig oppgjør. Vi sender mottakerne en påminnelse når du dør, og har du testament hos oss, vil ditt gaveregnskap legges som et vedlegg til ditt testament.

Få orden på gaver og forskudd på arv

Med et gavebrev fra Justify kan du dokumentere større gaver og forskudd på arv på en ryddig måte, og dermed unngå misforståelser og konflikter i fremtiden.

Les mer om gavebrev

Flere artikler

2024-07-01
Er det greit å opprette fremtidsfullmakt med en mal fra nettet?

Det er flere grunner til at en standardisert mal for fremtidsfullmakt kan gi deg trøbbel når den trer i kraft. Advokat Dag Josef Foss forteller deg hvorfor å laste ned en mal fra nettet ofte ikke er en god løsning.

2024-06-13
Særkullsbarn og samtykke til utsettelse av arveoppgjør (uskifte)

Planlegger du hva som skal skje etter din bortgang, kan det være utfordrende å ta hensyn til alle i familien. Kanskje spesielt i familier med barn fra tidligere forhold?

2024-04-10
Stor endring i skattemeldingen for samboere

Har du sjekket skattemeldingen og kanskje har du fått med deg den betydelige endringen som berører mange samboere?

2024-04-04
Nå lanseres Veiviser, en helt ny juridisk rådgivingstjeneste fra Justify

Endelig en tjeneste i Norge som gir deg svar på hva du bør gjøre.

2024-04-04
Fant gode løsninger ved å bruke Veiviser fra Justify

Da brødrene Andreas og Martin Julseth ønsket å finne løsninger på hvordan de, skattemessig og arvemessig, kunne hjelpe sin mor, møtte de en rekke komplekse juridiske spørsmål.

2024-03-24
Ta påskepraten: Tips til samtaler om fremtiden

Mange nordmenn havner i konflikter som en følge av arveoppgjør. Gode samtaler om arv, ønsker og forventninger kan hindre at irritasjon og usikkerhet utvikler seg til konflikt i familien. Men hvordan gjør man det, egentlig?