Arveoppgjør i Norge: En lettlest guide for arvinger

Når noen dør, kan det være mange praktiske ting som arvinger må ta stilling til. Her har vi satt sammen en lettlest guide for deg som er arving.

Illustrasjonsfoto av en gammel gyngestol som står i en fin stue

Varsling og tilgang til testament

Når noen dør, får Justify automatisk beskjed fra Folkeregisteret. Hvis den avdøde har lagret et testament hos Justify, vil vi gi arvingene tilgang til en digital kopi av dokumentet. Originaldokumentet blir sendt til tingretten av Justify.

Nyttige tips for arvinger

Som arving får du avdødes verdier, men også eventuell gjeld. Dersom gjelden overstiger verdiene, kan du ende med et underskudd.

Kontakt tingretten for å få utskrevet en formuesfullmakt som vil gi deg innsyn i avdødes skattemelding og bankkonti og for råd om hvordan du skal gå frem hvis du er i tvil om avdøde etterlot seg mer gjeld enn verdier. Hvis du ikke ønsker å ta over boet, må tingretten informeres.

1. Valg av skifte (arveoppgjør)

Når du har fått oversikt over avdødes verdier og formue, må du velge hvordan boet skal skiftes. Arveoppgjøret kan gjennomføres privat eller offentlig. Ved et offentlig skifte tar tingretten seg av oppgjøret, noe som kan være både dyrt og tidkrevende. Se i testamentet om avdøde har gitt instrukser angående skifte.

2. Vurdering av uskifte

Dersom avdøde hadde en partner, kan det vurderes å utsette arveoppgjøret. Dette kan ha flere konsekvenser, så om du er usikker, bør du søke råd fra Justify eller andre eksperter. Den gjenlevende partneren må informere tingretten om beslutningen.

Her finner du mer informasjon om uskifte (utsettelse av arveoppgjør).

3. Send inn nødvendig skjema

Innen 60 dager etter dødsfallet skal tingretten informeres om hvem som påtar seg ansvaret for gjeld og hvilken skifteform du har valgt. Finn riktig skjema for skiftesaker her. Skjemaet kan sendes med en håndskrevet signatur eller digitalt.

4. Forstå skifteattesten eller uskifteattesten

Når tingretten er informert om hvem som påtar seg gjeldsansvaret og valg av skifteform, utsteder de en attest. Denne attesten viser hvem som er kjent som arvinger og hvem som har ansvaret for avdødes gjeld.

Les mer om skifteattest her.

5. Utfør arveoppgjøret

Ved privat skifte må arvingene selv sørge for å betale gjeld og fordele avdødes eiendeler. Noen ganger kan avdøde ha bestemt hvem som skal være testamentsfullbyrder i testamentet. Hvis ikke, må arvingene håndtere oppgjøret sammen.

Dette må gjøres:

 • Identifiser hvem som er arvinger i boet og omfanget av den enkeltes arving arverett.
 • Er det opprettet testament, skal personer varsles om sine rettigheter i boet.
 • Boets eiendeler skal tas vare på og eventuelt forsikres på en betryggende måte.
 • Avdødes forpliktelser som feks abonnement, medlemskap eller andre avtaler bør avsluttes.
 • Det skal leveres skattemelding for inneværende år og foregående år om dette ikke er levert slik at rett fastsetting av skatt kan legges til grunn for oppgjøret.
 • Få oversikt over avdødes eller boets forpliktelser. Disse skal dekkes inn eller så må det settes av midler til dette.
 • Bestemme om arvingene skal overta eiendeler eller om disse skal de selges.
 • Eiendeler i boet skal overføres til arvingene etter den fordelingen dere er blitt enige om.
 • Hvis arvinger overtar fast eiendom, må dere sørge for tingslysning av skjøter.
 • Dokumentasjon som viser at kreditor har fått dekning, må oppbevares på en trygg måte.
 • Det må lages regnskap som gir en oversikt over de ut og innbetalingene som er foretatt under skiftet.

Dette bør gjøres:

 • Det kan vurderes å utstede proklama om dette ikke er gjort tidligere.
 • Det bør settes opp et forslag til fordeling av eiendelene i boet. Når arvingene er enige, bør det lages et dokument som undertegnes av alle arvinger.

Avslutningsvis

Det å arve kan være en emosjonell prosess. I tillegg til sorgen er det også mange praktiske oppgaver som skal løses. Ved å følge denne guiden kan du forhåpentligvis finne litt mer klarhet i hva som venter. Skulle du trenge mer veiledning, kan du få hjelp av våre jurister ved å sende oss en melding fra Min side på Justify.

Bestem over din arv med et testament

Med Justify er det enkelt å få på plass et gyldig testament. Vi lagrer dokumentene trygt og deler testamentet med arvingene etter din død.

Les mer om testament

Flere artikler

2024-02-23
Advokatens gavetips: Forskudd på arv!

Har du midler til å hjelpe yngre generasjoner med økte renter eller høye levekostnader? Da er advokat Trude Sem Langfeldt sikker i sin sak: – Ikke sitt på verdier du ikke trenger hvis arvingene trenger arven nå!

2024-01-19
Det handler om å ta vare på de rundt deg

Sigbjørn Groven sammenligner det å ha fremtidsfullmakt og testament med å huske regntøy til barna på en gråværsdag: – Du vil være den forelderen som har sånne ting på stell. En forelder med en plan for omsorg.

2023-12-04
Advokat om arveavgift: – Det kan koste deg dyrt å vente

Blir det arveavgift igjen? Mange stiller spørsmålet, men så langt har ingen svaret. – Jeg tror det kan skje nokså raskt og uten særlig forvarsel, sier advokat i Justify, Dag Josef Foss.

2023-10-17
Hvorfor samboere bør ha testament

En samboerkontrakt er ikke nok for å sikre den gjenlevende hvis en av dere dør. Med et testament kan dere gjøre hverandre til arvinger.

2023-08-22
– Da pappa ble syk ble det viktig å få alt på stell

Et testament kan være alt du ikke vil tenke på og samtidig – alt du slipper å tenke på. – Midt oppi den vonde situasjonen ga det en trygghet å vite at testamentet var på plass, sier Ellinor Gitlesen.

2023-06-27
Arv som særeie - slik gir du eiendom og verdier som særeie

Med et testament kan du sørge for at verdiene kun går til dine arvinger. Men du bør også gi arvingene dine mulighet til å endre på særeie i fremtiden. Justify-jurist Trude Sem Langfeldt forteller deg fordelene med å gi arv som særeie.