Arv som særeie - slik gir du eiendom og verdier som særeie

Med et testament kan du sørge for at verdiene kun går til dine arvinger. Men du bør også gi arvingene dine mulighet til å endre på særeie i fremtiden. Justify-jurist Trude Sem Langfeldt forteller deg fordelene med å gi arv som særeie.

Illustrasjonsfoto av en familie som er samlet til lunsj ute om sommeren

- At noe er i særeie betyr at det ikke blir en del av ektefellenes felleseie. Dermed holdes hele verdien utenfor deling med ektefellen.

Utgangspunktet i norsk rett er at alle verdier og eiendeler man har opparbeidet seg gjennom ekteskapet deles likt om man skilles. Unntaket er tingene du brakte inn i ekteskapet, og det du senere har mottatt som arv og gave. Dette kalles skjevdelingskrav.

Særeie gjelder både i en skilsmisse mens man lever, men også om ekteskapet opphører ved at den ene dør, sier Trude.

Uten testament er du ikke garantert særeie

De som ikke har fått arv tildelt som særeie i et testament, vil kunne få problemer med å bevise at verdiene skal holdes utenfor delingen. Derfor er det mange foreldre og besteforeldre som gjennom et testament sikrer seg at arven kun går til personene de etterlater seg:

De gir arv som særeie. – En arving kan så klart kreve å slippe å dele arven med ektefellen ved en skilsmisse. Men det kan være vanskelig å få gjennomslag for i rettssystemet, for skjevdelingskravet må være særdeles rimelig begrunnet, sier Trude.

Denne typen skjevdelingskrav vil aldri få samme utfall, fordi de vurderes individuelt hver eneste gang – og etter skjønn.

– Så det er ikke garantert at kravene fører frem i en skilsmisse, utelukkende basert på skjevdelingsregelen i den norske ekteskapsloven, sier hun.

Slik kan du gi forskudd på arv som særeie

Så lenge du lever, kan du gi gaver til dine arvinger som forskudd på arv og bestemme om hele eller deler skal gis som særeie.

Det er i utgangspunktet ingen begrensninger i lovverket for hva en kan gi som gave så lenge en selv er i live. Du står fritt til å bestemme hvem som skal motta gaver og om gaven gis som forskudd på arv eller skal holdes utenfor i et fremtidig arveoppgjør. Som giver kan du også bestemme at enten hele eller deler av arven skal være særeie. Her kan du lese mer om særeie og forskudd på arv.

Her kan du lese mer om særeie og forskudd på arv.

Viktig at særeie kan endres av arvemottager

I testamentet Justify tilbyr, er det lagt inn en sikkerhetsventil som gjør det mulig for arvemottaker å helt eller delvis endre klausulen om særeie. Det gjøres i så fall gjennom en ektepakt arvemottaker oppretter sammen med sin ektefelle.

– Man bør være forsiktig med å ikke ta med en slik sikkerhetsventil når arv gis som særeie. Dette fordi en slik endelig særeie også kan skape problemer for arvingen i fremtiden, sier Trude.

Et eksempel er at en person som arver en bolig, dør før sin ektefelle. Dette er kanskje en bolig begge har bodd i hele livet, men som den gjenlevende ektefellen blir tvunget til å flytte fra.

– Dette fordi den avdøde ektefellens arvinger vil ha sin arv med en gang, og ikke godtar at boligen går inn i uskiftet bo, sier hun.

Ute etter en trygg løsning for å gi arv som særeie?

Justifys testament sikrer at arven du gir som særeie kan tilpasses arvingens ønsker i fremtiden. Finn ut mer om fordelene med vår løsning her. Testamentet er utviklet av jurister og økonomer, og kvalitetssjekkes av en jurist før signering.

Hva betyr ordene?

  • Testament: En skriftlig viljeserklæring over hva en person ønsker skal skje med verdiene de eier etter at de er døde. Slik som hus, hytte, penger i banken eller aksjer.
  • Arv som særeie: En bestemmelse satt opp i et testament om at eksempelvis en bolig, kun skal gå til arvingen. Boligen eller andre verdier, skal da ikke deles med arvingens eksmann eller ekskone.
  • Ektepakt: En skriftlig avtale mellom de to i ekteskapet: Om hvordan alle verdiene (formuene) skal fordeles ved en eventuell skilsmisse.
  • Skjevdeling: Dette betyr at man ved en skilsmisse vil ha mulighet til holde enkelte verdier utenfor delingen med ektefellen. Dette kan for eksempel være ting som en tok med seg inn i ekteskapet, eller verdier som man har mottatt som arv eller gave under ekteskapet.
  • Klausul: En ekstrabestemmelse, et forbehold, som innskrenker mulighetene som er i den opprinnelige skriftlige avtalen. Å gi arv som særeie regnes som en form for klausul. Den gir retningslinjer for hvordan arven skal fordeles.
  • Uskiftet bo: Retten for en gjenlevende i et ekteskap eller samboerforhold til å overta hele eller deler av verdiene de har eid sammen (felleseie) - uten å dele med arvinger.

Bestem over din arv med et testament

Med Justify er det enkelt å få på plass et gyldig testament. Vi lagrer dokumentene trygt og deler testamentet med arvingene etter din død.

Les mer om testament

Flere artikler

2024-02-23
Advokatens gavetips: Forskudd på arv!

Har du midler til å hjelpe yngre generasjoner med økte renter eller høye levekostnader? Da er advokat Trude Sem Langfeldt sikker i sin sak: – Ikke sitt på verdier du ikke trenger hvis arvingene trenger arven nå!

2024-01-19
Det handler om å ta vare på de rundt deg

Sigbjørn Groven sammenligner det å ha fremtidsfullmakt og testament med å huske regntøy til barna på en gråværsdag: – Du vil være den forelderen som har sånne ting på stell. En forelder med en plan for omsorg.

2023-12-04
Advokat om arveavgift: – Det kan koste deg dyrt å vente

Blir det arveavgift igjen? Mange stiller spørsmålet, men så langt har ingen svaret. – Jeg tror det kan skje nokså raskt og uten særlig forvarsel, sier advokat i Justify, Dag Josef Foss.

2023-10-17
Hvorfor samboere bør ha testament

En samboerkontrakt er ikke nok for å sikre den gjenlevende hvis en av dere dør. Med et testament kan dere gjøre hverandre til arvinger.

2023-08-24
Arveoppgjør i Norge: En lettlest guide for arvinger

Når noen dør, kan det være mange praktiske ting som arvinger må ta stilling til. Her har vi satt sammen en lettlest guide for deg som er arving.

2023-08-22
– Da pappa ble syk ble det viktig å få alt på stell

Et testament kan være alt du ikke vil tenke på og samtidig – alt du slipper å tenke på. – Midt oppi den vonde situasjonen ga det en trygghet å vite at testamentet var på plass, sier Ellinor Gitlesen.