Advokat om arveavgift: – Det kan koste deg dyrt å vente

Blir det arveavgift igjen? Mange stiller spørsmålet, men så langt har ingen svaret. – Jeg tror det kan skje nokså raskt og uten særlig forvarsel, sier advokat i Justify, Dag Josef Foss.

Dag Josef Foss. Foto: Justify

Anbefaling er å ikke vente for lenge dersom planen er å overføre verdier til arvingene i løpet av de neste årene.

Foss får flere henvendelser fra nordmenn som lurer på om de bør gjøre endringer i testamentet, eller om de bør vurdere forskudd på arv.

– Mange lurer på om barna bør få forskudd på arv nå, siden dette fortsatt er uten avgift. Mitt råd pleier å være at dette kan være fornuftig å gjøre, og noe du bør vurdere, så sant du har midler til det.

Kan skje når som helst

Skatteutvalget har foreslått å gjeninnføre arveavgiften i Norge. Men om eller når det blir, er fortsatt usikkert.

– Fremtiden er vanskelig å spå. Det er vanskelig å si om avgjørelsen kommer over natten, eller om det kommer et varsel om en endring som vil skje et stykke frem i tid.

Det viktigste er uansett om det er riktig tidspunkt å overføre verdier til yngre generasjoner nå, mener Foss.

– Det kan være mye penger å spare, samtidig som mange kan ha tungtveiende årsaker til å vente. Det eneste som er sikkert, er at arvingene dine skal arve deg en gang.

Viktig å formalisere

Advokaten anbefaler god dokumentasjon ved gaver og forskudd på arv – stikk i strid med hva som er tilfelle i dag. En undersøkelse gjennomført av YouGov for Justify, viser nemlig at halvparten av alle nordmenn som har fått eller gitt forskudd på arv, mangler lovpålagt dokumentasjon.

– Det er helt klart større risiko for uenighet og konflikt i forbindelse med arveoppgjør uten riktig og god dokumentasjon på hva som er gitt som gaver og hva som skal trekkes i fremtidig arv, sier Foss.

Med gavebrev kan giveren enkelt dokumentere hva som er gitt når, og til hvem. Et gavebrev er et juridisk dokument som beskriver gaven, formålet og eventuelle betingelser knyttet til den – og ikke minst om gaven er å regne som en gave, eller forskudd på arv som skal treffes fra i et senere arveoppgjør.

– Dette er også viktig med tanke på den nye arveloven, der det er et krav at mottaker skal være kjent med at vedkommende har mottatt et forskudd som trekkes fra det endelige arveoppgjøret. Dette må dokumenteres for å være gyldig.

Tilgjengelig når det gjelder

Det kan gå lang tid fra en overføring er gjort, og til arven skal gjøres opp. Dette gjør det ekstra viktig å ha tilgang på god og gyldig dokumentasjon, understreker Foss.

– Det skjer altfor ofte at forskudd på arv blir regnet som gave i det endelige arveoppgjøret, rett og slett fordi dokumentasjonen er borte eller at den regnes som mangelfull. Dette er en vanlig kilde til konflikt mellom arvingene, som enkelt kunne vært unngått.

I tillegg til gyldig dokumentasjon, sørger Justify sin løsning for at du får et personlig gaveregnskap der alle større gaver og forskudd på arv legges inn i en samlet oversikt. Når du dør blir den formelle delen av gaveregnskapet sendt til tingretten, slik at arveoppgjøret blir riktig.

– Tryggheten for at overføringene blir korrekt håndtert når en selv er gått bort, er viktig for mange av våre kunder. Vi er de eneste som tilbyr denne løsningen i dag, sier Foss.

Gavebrev: Dette er fordelene

  • Riktig: Gavebrevet sikrer juridisk korrekt dokumentasjon av en gaveoverføring
  • Tydelig: Gavebrevet skiller tydelig mellom arv og gave, noe som vil bidra til å forhindre misforståelser i arveoppgjøret
  • Fleksibelt: Du har mulighet til å legge juridiske føringer for det som gis og sette egne vilkår
  • Trygt: Alle gavebrev kvalitetssikres av advokat og lagres trygt hos oss
  • Ryddig: Justify sender alle digitalt signerte gavebrev til Tingretten etter din død, slik at eventuelle forskudd på arv gjøres kjent for alle arvinger og tas hensyn til i arveoppgjøret.

Dette er forslaget til ny arveavgift

Forslaget fra Skatteutvalget til ny arveavgift, fordeler seg slik:

  • Fribeløp opp til 2 millioner kroner
  • Beløp mellom 2 og 3,5 millioner kroner: 6 prosent avgift for nærmeste arving (8 prosent for andre)
  • Beløp over 3,5 millioner kroner: 15 prosent avgift for nærmeste arving (22 prosent for andre)

Få orden på gaver og forskudd på arv

Med et gavebrev fra Justify kan du dokumentere større gaver og forskudd på arv på en ryddig måte, og dermed unngå misforståelser og konflikter i fremtiden.

Les mer om gavebrev

Flere artikler

2024-07-01
Er det greit å opprette fremtidsfullmakt med en mal fra nettet?

Det er flere grunner til at en standardisert mal for fremtidsfullmakt kan gi deg trøbbel når den trer i kraft. Advokat Dag Josef Foss forteller deg hvorfor å laste ned en mal fra nettet ofte ikke er en god løsning.

2024-06-13
Særkullsbarn og samtykke til utsettelse av arveoppgjør (uskifte)

Planlegger du hva som skal skje etter din bortgang, kan det være utfordrende å ta hensyn til alle i familien. Kanskje spesielt i familier med barn fra tidligere forhold?

2024-04-10
Stor endring i skattemeldingen for samboere

Har du sjekket skattemeldingen og kanskje har du fått med deg den betydelige endringen som berører mange samboere?

2024-04-04
Nå lanseres Veiviser, en helt ny juridisk rådgivingstjeneste fra Justify

Endelig en tjeneste i Norge som gir deg svar på hva du bør gjøre.

2024-04-04
Fant gode løsninger ved å bruke Veiviser fra Justify

Da brødrene Andreas og Martin Julseth ønsket å finne løsninger på hvordan de, skattemessig og arvemessig, kunne hjelpe sin mor, møtte de en rekke komplekse juridiske spørsmål.

2024-03-24
Ta påskepraten: Tips til samtaler om fremtiden

Mange nordmenn havner i konflikter som en følge av arveoppgjør. Gode samtaler om arv, ønsker og forventninger kan hindre at irritasjon og usikkerhet utvikler seg til konflikt i familien. Men hvordan gjør man det, egentlig?