5 gode grunner til å skaffe deg fremtidsfullmakt

Hva skjer om du blir alvorlig fysisk eller psykisk syk i fremtiden? Slik at du ikke lenger kan bestemme over boligen, pengene eller tingene dine?

En ung kvinne som fyller ut sin fremtidsfullmakt med Justify fra nettleseren på sin telefon

Advokat Dag Josef Foss gir deg 5 grunner til hvorfor det er trygt å skaffe en fremtidsfullmakt fra Justify.

Lovverket i Norge har sørget for at du og dine eiendeler blir tatt hånd om, om du mister evnen til å ta vare på deg selv: Gjennom vergemålsloven. Da kan det i noen tilfeller bli oppnevnt en offentlig verge for deg av staten.

Hva er ulemper med offentlig verge?

Ulempen er at den offentlige vergen aldri vil kjenne deg personlig. Offentlig verge, oppnevnt av Statsforvalteren, har heller ikke mulighet til å tilpasse vergemålet slik at dine ønsker om eiendeler og verdier oppfylles. Her kommer fremtidsfullmakten inn som et nyttig verktøy.

En fremtidsfullmakt er et privatrettslig verktøy som først ble mulig etter en lovendring i vergemålsloven i 2013. Gjennom en fremtidsfullmakt, kan du være sikker på at de ønskene du har nå, vil kunne tre i kraft om det verste skulle skje:

- Den dagen du eventuelt ikke kan ta dine egne avgjørelser. Fremtidsfullmakten skaper trygghet ikke bare for deg, men også for dine nærmeste, sier grunnlegger og daglig leder av Justify, advokat Dag Josef Foss.

Dette er Dag Josefs 5 gode grunner til å velge digital fremtidsfullmakt fra Justify:

1. Trygg tjeneste som tilpasses ønskene dine

Den viktigste grunnen til at du ikke bør laste ned en standardmal for fremtidsfullmakt på nettet, er fordi det er vanskelig å tilpasse den akkurat dine behov.

- I noen tilfeller kan du heller ikke være sikker på at malen er oppdatert etter gjeldende norske lover og regler for fremtidsfullmakter, sier han.

Justifys løsninger vil alltid følge lovverket. For ekstra sikkerhet krever Justifys fremtidsfullmakt en legeerklæring før fremtidsfullmakten kan tas i bruk.

- Det anbefales også å innhente en slik før signering dersom du er over 65 år eller det kan være tvil om din tilstand, sier Dag Josef.

Verdt å nevne er at du også vil varsles om lovendringer som måtte komme etter at fremtidsfullmakten er opprettet.

- Da vil du kunne gjøre nye endringer i fremtidsfullmakten, slik at den er oppdatert og følger vergemålsloven, sier han.

Advokaten gir dessuten noen gode tips til deg som oppretter fremtidsfullmakt: For å unngå trøbbel i fremtiden.

- Gi gjerne andre du stoler på innsynsrett, velg dine fullmektiger med omhu og sett opp en eller flere alternative fullmektiger. Legg gjerne inn begrensninger om det er relevant. Enten dette gjelder samtykke fra alle barna til salg av barndomshjemmet, eller andre føringer for hvordan dine interesser skal forvaltes, tilføyer han.

2. Oppdatering av innholdet er enkelt

Du kan ha forandret mening om hvem du ønsker som fullmektig etter at fremtidsfullmakten er opprettet. Kanskje ønsker du noe helt annet for fremtiden din, noen år eller måneder etter at fremtidsfullmakten er fullført. Da er det betryggende å vite at du fortsatt kan logge deg inn hos Justify for å gjøre endringer.

- Faktisk har vi gjort det mulig å legge ved personlige ønsker som meldinger fra deg til dine fullmektiger. Disse ønskene kan endres enkelt digitalt, uten ny signering eller nye dokumenter. Dersom du kommer på nye ting, så er det lett å legge dette til. Som at du gjerne vil ha friske blomster på rommet hver uke, hva slags farger du liker på tøyet, eller hvilke fotballag du vil se på TV, sier Dag Josef.

Endring av fullmektig og hva fremtidsfullmakten skal inneholde, betyr egentlig en ny fullmakt. Men hos Justify kan endringer gjøres uten store administrasjonskostnader som hadde kommet med et ordinært advokatbesøk.

- Det vil bli krav til nye vitner, og det vil også bli anbefalt ny legeerklæring om du er over 65 år. Å forhindre misbruk av fremtidsfullmakten og av deg er hensikten med dette, sier han.

3. Sikker lagring – også digitalt

Fremtidsfullmakten vil lagres trygt: Både i dokumentformat på papir, men også digitalt.

- Vi lagrer alle våre dokumenter hos Microsoft, som garanterer for sikkerheten på sine løsninger. På dokumentene bruker vi Iron Mountain, som er en høysikkerhetslagring for fysiske dokumenter, sier Dag Josef.

Det er ingen offentlig ordning for lagring av fremtidsfullmakter i Norge i dag.

- Likevel dekkes behovet for lagring hos Justify. Slik kan alle våre kunder være trygge på at fullmektigene både får tilgang til fullmakten, og veiledning om hvordan den skal tas i bruk, sier han.

4. Lett å forstå og kvalitetssjekket

Ja. Justifys tjenester for fremtidsfullmakt, testament og samboerkontrakt er digitale. Men det betyr ikke at du er helt overlatt til deg selv. Ingen ringer deg opp eller ber deg inn til et møte, men vi har gjort det enkelt å fylle inn feltene i fremtidsfullmakten.

- Tjenesten vår er lagt opp intuitivt, slik at du tas videre til neste felt som må fylles ut, sier Dag Josef.

Om ikke alt er fylt inn riktig, får du opp et varsel om hva slags informasjon som mangler.

- Helt til sist gjennomgås din fremtidsfullmakt i sin helhet av oss, for å sikre at alt er korrekt. Etter at du har signert, gjør vi også en enkel kontroll av signaturene for å fange opp eventuelle feil, sier han.

5. Koster mye mindre enn å hyre advokat

Et vanlig advokatkontor vil ønske at du møter opp til flere, fysiske møter. Å få på plass en fremtidsfullmakt fra A til Å ved et advokatkontor kan lett koste over 10 000 kroner med enkle tilpasninger. Timeprisene starter ofte på 2 000 kroner eller mer. Justify har kuttet ut alle unødvendige prosesser ved å gjøre fremtidsfullmakten digital.

- Det kutter kostnadene dine. Men uten at du får en dårligere fremtidsfullmakt. I tillegg får du en helhetlig løsning som ikke bare gir deg et dokument, men ivaretar dine behov for lagring og oppfølging etter at fremtidsfullmakten er opprettet, sier Dag Josef.

Derfor kan Justify også ha såpass rimelige priser på juridiske tjenester: Enten du ønsker å opprette en fremtidsfullmakt, et testament eller en samboerkontrakt.

- Alt du trenger for å starte er tilgang på en PC, Mac, nettbrett eller mobiltelefon. Så logger du deg inn på tjenesten med BankID, sier han.

Visste du at mer enn 4000 personer har opprettet sin fremtidsfullmakt gjennom Justify?

Ved å tilby en advokattjeneste som er helt digital og enkel å forstå, har vi blitt Norges største aktør på fremtidsfullmakter. I tillegg har Justify Norges rimeligste tjeneste for fremtidsfullmakter. Klikk her for å opprette din egen.

Hva betyr ordene?

Offentlig verge: En person ansatt av staten (Statsforvalteren) og skal ha det juridiske ansvaret for dine eiendeler om du blir umyndiggjort. Lov om vergemål regulerer hva en offentlig verge kan og ikke kan gjøre. Rettslig betyr det samme som juridisk. Avtale betyr det samme som kontrakt.

Fullmektig og fullmaktsgiver: Fullmektig er den som får juridisk myndighet (tillatelse) til å utføre en handling på vegne av fullmaktsgiver. Personen får altså fullmakt til noe. En fullmaktsgiver kan gi juridisk myndighet (tillatelse) til fullmektig. Personen gir altså fullmakt til noe.

Privatrett: Dreier seg om juridiske forhold mellom private aktører, også kalt privatrettslige forhold. Gjelder både for enkeltpersoner og for private selskaper og organisasjoner.

Statsforvalter (tidligere fylkesmann): Øverste leder av statlig fylkesadministrasjon i Norges fylker. Ordet brukes i tillegg om det administrative apparatet til Statsforvalteren. Frem til 2020 ble både personen i stillingen og institusjonen kalt fylkesmann.

Lurer du på betydningen av flere juridiske ord og begrep? Les vår artikkel som forklarer mye av det du kan lure på.

La dine nærmeste få vite hva du ønsker

En fremtidsfullmakt er det du trenger for å ta egne valg om din fremtid, dersom du ikke lengre kan ta valg selv.

Les mer om fremtidsfullmakt

Flere artikler

2024-07-01
Er det greit å opprette fremtidsfullmakt med en mal fra nettet?

Det er flere grunner til at en standardisert mal for fremtidsfullmakt kan gi deg trøbbel når den trer i kraft. Advokat Dag Josef Foss forteller deg hvorfor å laste ned en mal fra nettet ofte ikke er en god løsning.

2024-06-13
Særkullsbarn og samtykke til utsettelse av arveoppgjør (uskifte)

Planlegger du hva som skal skje etter din bortgang, kan det være utfordrende å ta hensyn til alle i familien. Kanskje spesielt i familier med barn fra tidligere forhold?

2024-04-10
Stor endring i skattemeldingen for samboere

Har du sjekket skattemeldingen og kanskje har du fått med deg den betydelige endringen som berører mange samboere?

2024-04-04
Nå lanseres Veiviser, en helt ny juridisk rådgivingstjeneste fra Justify

Endelig en tjeneste i Norge som gir deg svar på hva du bør gjøre.

2024-04-04
Fant gode løsninger ved å bruke Veiviser fra Justify

Da brødrene Andreas og Martin Julseth ønsket å finne løsninger på hvordan de, skattemessig og arvemessig, kunne hjelpe sin mor, møtte de en rekke komplekse juridiske spørsmål.

2024-03-24
Ta påskepraten: Tips til samtaler om fremtiden

Mange nordmenn havner i konflikter som en følge av arveoppgjør. Gode samtaler om arv, ønsker og forventninger kan hindre at irritasjon og usikkerhet utvikler seg til konflikt i familien. Men hvordan gjør man det, egentlig?