Samtykke til utsatt arveoppgjør

Hvis du ønsker at partneren din skal kunne utsette arveoppgjøret med dine barn fra tidligere forhold, må barna samtykke.

Lag et digitalt samtykkeskjema

Utsettelse av arveoppgjør

Et arveoppgjør kan utsettes til den lengstlevende ektefelle dør. Dette kalles å sitte i uskiftet bo. Hvis avdøde hadde barn fra tidligere forhold (særkullsbarn), må barna til avdøde gi et samtykke til utsettelse av arveoppgjøret, når det gjelder arv som skal gå til dem. Samboere kan også ha rett til å utsette arveoppgjøret etter hverandre.

Samtykke fra særkullsbarn

Med Justify kan du innhente et samtykke fra dine barn fra tidligere forhold, slik at din partner kan få mulighet til å utsette hele eller deler av arveoppgjøret, dersom du skulle dø først. Samtykket opprettes og signeres digitalt av dine særkullsbarn  med BankID.

Slik virker det

Fyll ut din informasjon, så fikser vi det praktiske rundt opprettelse av skjema som signeres av særkullsbarn med BankID.

Eksempel på utfylling av samtykkeskjema

1

Snakk sammen

God kommunikasjon med barna om dine ønsker er et naturlig første steg.

2

Logg inn og fyll ut skjemaet

Alt du trenger å vite blir forklart underveis.

3

Betal og fullfør

Send inn når du har fylt inn din informasjon.

4

Særskullsbarn signerer med BankID

Vi sørger for at særkullsbarn (over 18 år) får samtykket til gjennomlesning og signering.

5

Samtykket lagres trygt hos Justify

Dokumentet vil bli gjort tilgjengelig for arvinger etter din død.

Vi er her for å hjelpe deg om du har spørsmål

Portrett Trude Sem Langfeldt

Gratis samtale med jurist

Vi er tilgjengelige for å besvare spørsmål eller veilede deg ved behov. Velg en ledig tid i kalenderen vår, og en av våre hjelpsomme jurister vil ringe deg.


Bestill en gratis samtale

Chat med oss

I chatten svarer vi på generelle spørsmål om produktene våre. I chatten vår er du anonym, og da ser vi ikke informasjon om deg.
Start en chat

Justify leveres i samarbeid med

SpareBank 1 logoStorebrand logoEika logoSpareBanken Møre logoMicrosoft logoBankID logoVipps logoInnovasjon Norge logo

Vanlige spørsmål om utsettelse av arveoppgjør

Ektefeller eller samboere som har barn fra tidligere forhold (særkullsbarn) må innhente samtykke fra særkullsbarna hvis partneren skal få rett til å utsette arveoppgjøret etter den som dør først.

Rett til å utsette arveoppgjøret kan være lurt for å sikre partnerens økonomiske stabilitet etter egen død. Dette kan være spesielt viktig hvis den gjenlevende partneren har lav inntekt eller ikke har andre større verdier. Utsatt arveoppgjør kan også være relevant hvis partene ønsker at den gjenlevende skal kunne fortsette å bo i familiens hjem.

Ektefeller eller samboere som kun har felles barn trenger ikke å innhente samtykke til utsettelse av arveoppgjør.

Ja, det er mulig å begrense retten til uskifte slik at den gjenlevende partneren kun har rett til å sitte i uskiftet bo med for eksempel felles bolig. Dette innebærer at partneren kan bo i boligen dere delte, men at øvrige verdier skal fordeles i et foreløpig arveoppgjør. Dette kan være en god løsning som balanserer behovet for å beskytte den gjenlevende partners boforhold med særkullsbarnas rettigheter til deres del av arven.

Å gi din partner rett til å sitte i uskiftet bo kan føre til negative konsekvenser for dine særkullsbarn. For det første kan de måtte vente på sin arv til den gjenlevende partneren dør, eller av annen grunn gjennomfører arveoppgjøret (også kalt å skifte boet). Dette vil forsinke deres tilgang til arven.

Videre er det en risiko for at den gjenlevende partneren bruker opp verdiene i boet, slik at verdiene som til slutt arves av særkullsbarna er redusert eller brukt opp.

For å redusere de negative konsekvensene for dine særkullsbarn når du vurderer uskiftet bo, er det flere tiltak du kan ta for å skape en balanse mellom deres interesser og behovene til din gjenlevende partner:

Betinget samtykke: Dere kan legge til betingelser i samtykket fra særkullsbarna. For eksempel kan dere avtale at arveoppgjøret kun kan utsettes i en bestemt periode. Dette kan være et spesifisert antall år etter din død, eller til en bestemt hendelse finner sted, som for eksempel at den gjenlevende partner får et langvarig intitusjonsopphold (f.eks. sykehjem), eller at lengstlevende når en viss alder.

Begrense omfanget: En annen mulighet er å begrense retten til uskifte til spesifikke eiendeler, slik som den felles boligen. Dette sikrer at den gjenlevende partneren kan fortsette å bo trygt, mens andre verdier eller eiendeler kan overføres til særkullsbarna umiddelbart etter din død.

For å gjøre det enklere for særkullsbarna å samtykke til uskifte, kan det være lurt å ha åpne og ærlige samtaler om deres forventninger og behov. Dere kan også sammen vurdere betingelser for samtykket, som for eksempel en tidsbegrensning eller at retten kun gjelder spesifikke eiendeler.

Hvis din økonomiske situasjon tillater det kan eventuelt særkullsbarna motta delvis arveoppgjør ved forskudd på arv allerede nå.

Hvis dine særkullsbarn ikke samtykker til at din partner kan sitte i uskiftet bo, kan ikke partneren din overta verdier særkullsbarna har rett på, uten å gjennomføre et arveoppgjør etter din død. Du kan vurdere alternative løsninger, som å tegne livsforsikring med utbetaling til din partner ved din død, eller opprette testament som sikrer samboeren i størst mulig grad. Dette kan sikre at partneren din blir ivaretatt, samtidig som særkullsbarnas rettigheter respekteres.

For at din nåværende partner skal kunne vente med arveoppgjøret til dine barn fra tidligere forhold, også kalt særkullsbarn, må disse barna gi sin tillatelse.

Hvis ett eller flere av dine særkullsbarn ikke gir sitt samtykke, vil din nåværende partner ikke kunne utsette arveoppgjøret for disse barna.

Ved hjelp av Justify kan du lage ett samlet samtykkeskjema for alle dine særkullsbarn hvis du er sikker på at de alle vil gi sitt samtykke til å utsette arveoppgjøret. Dette samtykket er gyldig først når det er signert av alle særkullsbarna.

Hvis du er usikker på om alle barna vil gi sitt samtykke, kan du opprette separate samtykkeskjemaer for hvert barn. Dette gir deg større fleksibilitet, ettersom du kan håndtere hvert barns beslutning individuelt. Din partner kan dermed utsette arveoppgjøret for de barna som har gitt sitt samtykke.

Du kan opprette flere samtykkeskjemaer uten ekstra kostnad innen 30 dager etter at du opprettet det første skjemaet.

Flere spørsmål og svar